Home

DONATEURSACTIE 2020

In mei zouden de leden van Muziekvereniging AMDG weer langs de deuren gaan in Wehl voor de bekende donateursactie. We hadden daar ook een vergunning voor maar alle vergunningsplichtige activiteiten zijn door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ingetrokken. Dat betekent dat we niet langs de deur kunnen gaan. De donateursactie is echter voor ons een belangrijke bron van inkomsten.

Omdat er veel activiteiten naar het “digitale domein” zijn verschoven passen wij ons daar bij aan. Wij proberen nu zo veel mogelijk Wehlenaren en andere supporters te bereiken om hen te vragen zelf te doneren. Dat kan op rekening nummer NL68 RABO 0157 200 329 t.n.v. AMDG onder vermelding van “Donateursactie 2020”.

Uiteraard zijn wij u zeer erkentelijke voor uw donatie en wij hopen dat we snel weer samen muziek mogen maken en van ons kunnen laten horen.

/ Nieuws

Coronacrisis

Op advies van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, de KNMO waarbij ook AMDG is aangesloten, hebben wij op 12 maart besloten om al onze activiteiten voorlopig tot 6 april op te schorten. Inmiddels is deze maatregel verlengt en het is nog onduidelijk wanneer we weer kunnen repeteren.

Dat is een ongekende maatregel waar wij niet op gerekend hadden en die uniek is in de lange geschiedenis van de vereniging.
Wij doen dat niet alleen voor onze eigen veiligheid, maar meer nog om niet ons gezondheidssysteem helemaal te laten ontsporen én voor de bescherming van de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

Wij hopen op uw begrip en steun.

Hou je veilig en let een beetje op elkaar!

In heel NL speelden muzikanten de Ode van Beethoven om een signaal van hoop af te geven! Wij kijken uit naar de dag dat deze Flashmob weer uitgevoerd kan worden! Aandacht van #hafabra voor #dezorg #OdeandieFreude #Muziekverbindt
/ Nieuws